Noticias

Es modifica el servei de wifi al nou edifici i als pantalans del CNV

26 juillet 2020 club

En els darrers dies s'ha modificat el sistema de wifi del CNV. Aquest sistema es troba en període de proves i per tant cal informar a Capitania de qualsevol incidència. 

Us podeu connectar al sistema wifi del nou edifici a través de:

Xarxa: CNV_0

Contrasenya: 2020@07@Cnv

Als pantalans:

Xarxa: CNV

Contrasenya: Vila2020@new