Noticias

El nou edifici passa les corresponents inspeccions tècniques d'instal·lacions

12 December 2019 club

Les obres del nou edifici estan avançant amb el termini previst. Darrerament s'ha procedit a la inspecció de les diferents instal·lacions de baixa tensió, gas i climatització per tal d'emetre les corresponents legalitzacions de les esmentades legalitzacions.