Escola de vela

Expedició títols

Per a expedir un títol és necessari haver superat, al menys, tota la part obligatória corresponent a cada titulació. (Examen teóric i part práctica)

Imprescindible :

  • Document 'Sol·licitud única trámits' (El podreu trobar a la pestanya 'Documents d'interès')
  • Cópia del DNI del titular per ambdúes cares.
  • Certificat médic expedit per un Centre de Reconeixement de Conductors homologat ORIGINAL (o cópia per ambdúes cares en un únic arxiu en format .pdf, de tamany inferior a 512Kb)
  • Pagament de la taxa i/o despeses de gestió (El podeu fer online, a través del botó 'Inscripció Online' d'aquesta mateixa página)

Ens ho podeu apropar a les oficines del Club Náutic Vilanova, o enviar-ho per correu electrónic a oficinaesportiva@cnvilanova.cat