Ecole de Voile

Pràctiques formatives 2024

Pràctiques de seguretat i navegació PNB:

- Aquestes pràctiques son obligatories per poder obtenir el permis de navegació del Patró de Navegació Bàsic. Tracten de 8 hores de navegació on es repasaràn els següents items:

 • Seguretat i comprobacions abans de sortir al mar
 • Motors
 • Cabulleria
 • Maniobres
 • Fondeig, vigilància i control de la deriva
 • Maniobres de seguretat

Pràctiques de seguretat i navegació PEE:

- Aquestes pràctiques són dos dies de 8 hores, per tant 16 hores en total. Són obligatories per obtenir el permis de Patró d'embarcació d'esbarjo per totes les alternatives de PEE que existeixen. A la pràctica es realitzen els següents items:

 • Seguretat i comprobacions abans de sortir a la mar
 • Planificació de la deriva i lluita contraincendis
 • Motors i instal·lació electrica
 • Manteniment de l'embarcació, prevenció de la contaminació i cabulleria
 • Maniobres
 • Fondeig, vigilància i control de la deriva
 • Navegació
 • Maniobres i seguretat

Pràctiques de seguretat i navegació de Patró de iot:

- Aquestes pràctiques són obligatories per la obtenció del PIOT en totes les seves modalitats. Aquesta pràctica te una durada de 48 hores. A la pràctica es revisen els seguents items:

 • Utilització del material de seguretat i contraincendis
 • Preparació de la deriva
 • Comprobacions abans de sortida a la mar
 • Guardia efectiva de navegació
 • Navegació

Pràctiques de seguretat i navegació de Capità de Iot:

- Aquestes pràctiques corresponen a les pràctiques obligatories per la obtenció del Capità de Iot en totes les seves alternatives. Aquestes pràctiques tenen una duració de 48 hores. A la pràctica es revisàn els següents items:

 • Utilització del material de seguretat i contraincendis
 • Preparació de la deriva
 • Revisió dels punts critics de l'embarcació i comprobacions previes a la sortida a la mar
 • Guardia efectiva de navegació
 • Navegació

Pràctiques de Vela:

- Aquestes pràctiques són necesaries si volem obtenir el permís per portar un veler i es vàlida per totes les titulacions. Aquestes pràctiques tenen una duració de 16 hores. Es revisen els següents items:

 • Teoria de la navegació a vela
 • Jarcia i veles
 • Maniobra a vela 1
 • Maniobra a vela 2
 • Manioba a vela avançada
 • Maniobra de seguretat
 • Seguretat en la navegació a vela

Pràctiques habilitació a balears

- Aquestes pràctiques corresponen al permis del PEE per poder arribar a les balears. Tenen una duració de 24 hores. Es revisen els següents items:

 • Preparació de la deriva i exercicis d'abandonament
 • Revisió dels punts critics de l'embarcació i comprobacions previes a la sortida al mar
 • Manteniment de una guardia efectiva de navegació