Noticias

L'Escola Nàutica torna de vacances

club

L'Escola Nàutica, que ofereix formació de les diferents titulacions nàutiques, reprèn les classes aquest setembre. La primera sessió serà el dia 21 de setembre amb les classes teòriques de Patró d'Embarcació d'Esbarjo que seguirà les sessions el 28 i 29 de setembre i els 5, 6, 12 i 13 d'octubre per examinar-se el 22 d'octubre. Les classes teòriques de Patró de Navegació Bàsica s'iniciaran el 22 de setembre, per seguir el 29 de setembre i 6 d'octubre. L'examen serà també el 22 d'octubre. I les classes teòriques del Patró de Iot començaran el 27 de setembre per seguir el 4, 19 i 25 d'octubre, el 8, 16, 22 i 29 de novembre i el 13 desembre. En cas cas l'examen serà el 17 de desembre.

Us podeu inscriure i recollir tota la informació a l'enllaç de sota aquesta informació.

Enlaces

Inscripcions a l'Escola Nàutica

Visitar enlace