Noticias

Informació prèvia a l'Assemblea Ordinària y Extraordinària del 19 de setembre

1 septembre 2020 club

Després dels reiterats ajornaments, i a l'espera de poder celebrar l'Assemblea Ordinària i Extraordinària, prevista ara pel dia 19 de setembre, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria, la Junta Directiva del CNV ha cregut oportú avançar-vos alguns dels continguts d'aquesta.

En primer lloc cal indicar que es mantenen les mateixes tarifes que l'any 2019, amb l'excepció d'un augment a la Varada Esportiva, sobretot pel que fa als transeünts, per un canvi de criteri sobre la superfície ocupada. La Junta Directiva considera que els resultats econòmics del 2019 han sigut molt bons. Aquests resultats els podeu consultar a la documentació que heu rebut al vostre domicili, o a l'Àrea de Socis de la web del CNV. Quant al 2020, confiem que l'activitat econòmica del Club, juntament amb els ajuts que puguin arribar de les administracions, ens ajudin a apaivagar l'impacte de la crisi de la Covid-19 i que facin que els resultats a finals d'any siguin una mica més positius que el pressupost 2020.

Pel que fa a les inversions en obres, si no s'afegeix cap actuació no prevista fins ara al Pla d'Inversions, i es respecten els pressupostos, es preveu completar totes les obres compromeses amb Ports de la Generalitat, sense necessitat de demanar una derrama als socis/es. Tot plegat, a l'espera de la resposta de la sol·licitud realitzada a Ports de la Generalitat per ampliar a dos anys més els terminis d'execució del Pla d'Inversions.

La Junta Directiva també té previst detallar a l'assemblea el canvi de contracte del restaurant. Però es pot avançar que el contracte signat l'octubre del 2019 amb el grup Kingdom es va rescindir bilateralment el març del 2020, per la manca de capacitat econòmica d'aquest grup per desenvolupar el projecte. El nou contracte signat amb el grup Cal Blay, a l'abril d'enguany, a diferència de l'altre és que aquest és de sis anys de durada en lloc de quinze. La Junta Directiva vol deixar clar que malgrat l'escurçament de la durada i que el Club ha realitzat una inversió en elements fixes del restaurant, els ingressos pel CNV seran equivalents a l'altre contracte.

També està previst informar sobre la finalització de les obres i la inauguració del nou edifici social, del qual queden alguns petits serrells constructius per resoldre d'acord amb el constructor i encara pendents de pagament. Cal recordar que també s'ha ampliat la zona de platja de la piscina i s'hi ha instal·lat gespa artificial i una nova tanca perimetral.

Quant a les accions de màrqueting es comentarà:

 • Anuncis d'amarraments i Escola de Vela patrocinats a les xarxes socials.
 • Signatura del conveni amb Node Film Clúster.
 • Edició de vídeos promocionals i corporatius del CNV.
 • L'atorgament per primer cop a la història del CNV de la Vela de Platí, màxim guardó de la FCV.
 • Renovació del conveni amb el Club de Mar.
 • Participació amb la campanya Vitamina Blava de l'ACPET.
 • Promoció de l'edifici principal.
 • Mural a l'entrada del recinte del CNV.
 • Accions d'esponsorització
 • Participació en els salons nàutics
 • Promoció a les aplicacions nàutiques i guies de ports.
 • Nova botiga de marxandatge del CNV.
 • Espots i reportatges a diferents mitjans de comunicació.

La Junta Directiva també informarà l'assemblea de la posada en marxa de la nova xarxa de Wifi, la qual es troba en període de proves i ajustaments tècnics, la posada en marxa del sistema de seguretat i del nou contracte dels accessos al pàrquing i vestidors. També està previst explicar per part de la direcció esportiva la implementació de tots els protocols Covid-19 en les activitats de l'Escola de Vela i com es va resoldre de manera satisfactòria l'únic cas de Covid-19 que hi ha hagut durant tot l'estiu.

Al llarg de l'assemblea es farà balanç de les accions de l'Àrea Esportiva i de Socials, es donarà peu a l'apartat de precs i preguntes, es procedirà a la votació de les actes de les dues assemblees anteriors, al tancament econòmic anterior i el pressupost del 2020. Si desitgeu algun aclariment sobre aquesta informació prèvia a l'assemblea, ho podeu fer a través del correu comunicacio@cnvilanova.cat.