Noticias

Es convoca una Assemblea Extraordinària de socis/es del CNV el dia 19 d'octubre

2 octobre 2019 club

En compliment de l’article 19 dels vigents Estatuts i dels percentatges fixats a l’article 26, la Junta Directiva del Club Nàutic Vilanova ha convocat una sessió d’Assemblea General Extraordinària de Socis/es del Club Nàutic Vilanova el dissabte 19 d’octubre de 2019, a la Sala d’Actes del Pòsit de Pescadors, al costat de Capitania Marítima, carrer dels Magatzems Nous, 17 de Vilanova i La Geltrú, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria. Amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació.
  2. Evolució econòmica CNV.
  3. Estat i evolució de les obres edifici social.
  4. Restaurant.
  5. Votacions model de Restaurant.
  6. Resta d' obres concessió, nous projectes, instal·lacions i iniciatives en curs.
  7. Nous avenços en màrqueting, espònsors, i perspectives en venda d'amarraments.
  8. Evolució activitats de les Seccions Esportives.
  9. Precs i preguntes.

Tanmateix us recordem, que per poder assistir a aquesta Assemblea, es necessari trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques fins a la data de celebració de la mateixa, així com i en compliment del article 16, l’accés a la Assemblea està condicionat a ser soci i la seva participació és personal i no delegable.