Noticias

A la Fase 1 es permet la navegació d’esbarjo, tant vela com a motor, i la pesca esportiva i recreativa

17 mai 2020 club

El dia 18 de maig a les 00.00 h, la comarca del Garraf i l’Alt Penedès passaran a la Fase 1 desconfinament. En aquest sentit, us avancem algunes accions permeses en aquesta Fase 1:

•Es podrà portar a terme, la navegació d’esbarjo, tant vela com a motor, i la pesca esportiva i recreativa per part de les persones que tinguin la residència al Garraf, l’Alt Penedès i Cunit. Sense limitació horària.

• L’ocupació a bord de l’embarcació no podrà superar el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, a no ser que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili, cas en què es podrà arribar al 100%.

• En qualsevol cas, el nombre de persones no podrà excedir de 10.

• Les motos aquàtiques i les embarcacions d’esbarjo no es podran allunyar més de 12 milles del port o instal·lació on estan amarrades.

• Es permet el xàrter nàutic per usuaris que resideixin al Garraf i l’Alt Penedès. En el cas de motos aquàtiques, només podrà anar una persona a bord, a no ser que siguin persones que resideixen en el mateix domicili, cas en què no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant.

• En tots els casos s’han d’adoptar les mesures de protecció, seguretat i higiene corresponents.

Sota aquesta informació us podeu descarregar un manual de mesures generals dins del recinte portuari i unes recomanacins, pautes i mesures de prevenció, seguretat i higiene de forma individual.