Noticias

Plec de condicions per al concurs de propostes de l'Escola Nàutica del Club Nàutic Vilanova

14 December 2020 club

El Club Nàutic Vilanova amb l'afany d'oferir cada cop més i millors serveis als seus usuaris està valorant la possibilitat d'anar de la mà amb alguna empresa o professional del sector de la formació nàutica per posar en marxa l'Escola Nàutica del Club Nàutic Vilanova. L'objectiu és el d'oferir tota la formació directament des del Club de tota la gamma de titulacions nàutiques. En aquest sentit, s'ha redactat un plec de condicions per a totes aquelles empreses i professionals interessats en fer arribar ofertes.

Els o les interessades hauran de presentar un projecte en sobre tancat a les oficines de Capitania del Club Nàutic Vilanova, abans del 10 de gener, a les 13.00 h.