Noticias

Convocada una Assemblea General de Socis i Sòcies del Club Nàutic Vilanova el 27 d'abril

2 April 2019 club

La Junta Directiva del Club Nàutic Vilanova ha convocat una Assemblea General ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA de Socis del Club Nàutic Vilanova el dissabte 27 d’ Abril de 2019, al Centre Cívic Mar, Passeig Marítim, 73 de Vilanova, a les 16:30 hores en primera convocatòria i a les 17:00 hores en segona convocatòria. Amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Presentació
  2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  3. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut del 2018, amb tancament de balanç i compte de resultats.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2019, amb fixació de les quotes ordinàries corresponents a les diferents classes i situacions de socis.
  5. Exposició de la situació actual del CNV i projectes de la Junta Directiva.
  6. Memòria de les activitats esportives i socials de l’ exercici 2018.
  7. Aprovació dels censors de l’acta i censors de comptes de l’exercici 2019.
  8. Precs i preguntes.
  9. Lliurament de Mètopes als socis/as amb 25 anys d’ antiguitat.