Qualitat i Medi Ambient

El Club Nàutic Vilanova va creure fa anys en que era imprescindible la preservació del mediambient i el satisfer la demanda dels usuaris del Club, administracions i entitats. És per això que es varen iniciar i potenciar mesures amb aquestes finalitats, que van culminar per una part, l’any 2012 amb l’obtenció de les certificacions en matèria de mediambient.

A banda dels aspectes i elements que el Club Nàutic Vilanova us pugui fer arribar en matèria de qualitat i mediambient, és imprescindible que tots els i les usuàries i visitants, participin de la iniciativa i es comprometin a seguir totes les pautes tant pel que fa al comportament ambiental com en el seguiment de les normatives internes del club.

 

Enlaces

Guia del Correcte reciclatge de residus

Visitar enlace