Piscina

PREUS D'ACCÉS A LA PISCINA                                                                             

SOCIS:

 • SOCIS I TRANSEUNTS: GRATUÏT
 • SOCIS FAMILIARS: Familiars de soci/a amb parentiu de primer grau i nets/es: GRATUÏT
 • Els Socis poden portar un acompanyant no soci. PREU DIA 3€ / ABONAMENT MENSUAL 30€.
 • Socis familiars i transeünts màxim 6 persones, inclòs el titular. 

NORMATIVA PISCINA

 • L'accés està restringit a socis/es i transeünts. Els menors de 12 anys hauran d’ anar acompanyats d’un adult.
 • Es obligatori dutxar-se abans de banyar-se a la piscina.          
 • El personal del club podrà demanar la targeta de soci o d’entrada a la piscina quan ho cregui necessari.                      

NO ESTÀ PERMÈS:                                                                                                                                                    

 • Banyar-se amb roba de carrer o material de submarinisme.
 • Jugar amb pilotes de futbol o similars dins del recinte de la piscina.
 • Consumir begudes o menjar.
 • Entrar vasos o objectes de vidre.                                     
 • L’entrada d’animals.
 • La utilització de matalassos de plàstic o similars.

Procurar guardar una conducta de respecte per a la resta d’usuaris de la piscina