Notícies

Servei de Varador durant la Copa Amèrica

L'escar romandrà tancat del 14 al 17 de setembre, durant els dies de la Copa Amèrica. Aquesta mesura es deu al fet que es preveu utilitzar part de l'escar durant els dies de la Copa Amèrica com a zona d'aparcament per ampliar les places disponibles pels socis/es i usuaris. El servei de varador només actuarà davant de situacions d'urgència, entenent aquests casos com el risc d'enfonsament o quelcom similar. Es recomana no sol·licitar treballs de manteniment o reparacions a industrials durant els dies de l'esdeveniment.