Notícies

L’Assemblea General de socis i sòcies aprova els comptes pel 2021 i es convoquen eleccions a la Junta Directiva

19 de abril de 2021 Activitats en el club

L’Assemblea General de Socis/es Ordinària i Extraordinària, celebrada el passat dissabte 17 d’abril, va tenir el format híbrid, presencial i virtual. A nivell presencial hi van assistir 78 socis i sòcies, dels quals tots menys una sòcia tenien dret a intervenció i vot. En streaming hi van participar 28 socis, dos d’ells sense dret a intervenció ni vot.

En el decurs de la sessió es van aprovar les actes d’assemblees anteriors, la liquidació dels exercicis econòmics vençuts del 2019 i 2020 i el pressupost de l’exercici 2021. En aquest darrer apartat els principals aspectes d’aquests nous comptes pel 2021 són que no s'apugen tarifes per segon any consecutiu, s'eliminen les tarifes d’aigua i llum al varador per a socis i transeünts anuals, s’incorporen tarifes de càrrega de vehicles elèctrics de 0,2 euros kWh, per socis i 0,4 euros kWh per no socis, es modifiquen les tarifes de l’esplanada esportiva de vela lleugera en base la reorganització de l’espai i es crea el Fons de Reversió. Es preveuen un pressupost d’ingressos de 2,09 milions d’euros i de despeses de 2,07 milions.

La Junta Directiva va explicar les inversions del nou edifici social i del restaurant. Val a dir que es van presentar els nous avantatges pels socis y sòcies al restaurant que podeu veure en aquest enllaç. També es va exposar el projecte de la remodelació dels serveis de Marineria. Amb aquestes explicacions de la Junta Directiva van donar resposta a tres preguntes formulades per tres socis en el decurs de l’assemblea.

La Junta Directiva va presentar les obres en marxa al 2021 que consisteixen en: la instal·lació del rètol del CNV a la façana exterior de l’edifici al costat de la rambla del Port, la posada en marxa dels carregadors elèctrics de cotxes, la ubicació de la dessalinitzadora, l’estació meteorològica, les papereres de recollida selectiva, adequació edifici marineria, tanques perimetrals, les plaques fotovoltaiques, el mobiliari edifici social i la urbanització plaça olivera, cantó passeig marítim. I pel 2022 els projectes previstos són: la seguretat del perímetre del CNV, Vestidors plataforma de xàrters, les torretes control consums, els aerogeneradors, l’ampliació dragat escar, les actuacions a l’escar i la millora antiincendis (hidrants bombers). També es va informar de les obres pendents per acabar els compromisos de la renovació de la concessió amb Ports de la Generalitat, que són: l’ampliació termini execució d’obres amb Ports, venda d´amarraments, acollir vaixells d´eslores de 14 a 20 m. (18 unitats, en diferents períodes), la reducció general de la morositat, optimització del cost de les obres a efectuar en la concessió i la generació de beneficis en el ordinari.

A l’assemblea va intervenir una representació de la Unitat Marítima dels Mossos d’Esquadra que van presentar el seu projecte de base. Com es recordarà el cos policial va demanar al Club Nàutic acollir la seva base en el seu recinte, i la Junta Directiva va decidir portar la decisió a l’assemblea. Aquest punt es va aprovar i ara, en el cas que el cos policial continuen estant interessats en instal·lar-se al Club, començaran les negociacions amb els Mossos d’Esquadra per definir l’acord d’utilització de l’edifici de Capitania antiga. També es va aprovar la transmissió del títol de soci o sòcia en vida, la pròrroga de les condicions bonificades per la renovació d’amarraments fins al final de l’execució de les obres i dues propostes comercials: un pac 3x2, que si es fan socis tres persones conjuntament només pagaran dos amarraments de 6 i 8 metres, i que si algú es fa soci al comprar un amarrament de 6, 8 i 10 anys s’abonaran les dues primeres quotes anuals de soci.

La Junta Directiva va convocar eleccions, es van escollir els membres de la Junta Electoral, membres que acabaran definint el calendari electoral. Finalment, es va donar lectura dels socis que aquests dos anys han complert els 25 anys d’antiguitat a l’entitat. Al 2020 van ser: Ruben Macias Mateos, Juan Miguel Milà Espin Sandra Galvez Marrugat i Christian Dürsteler, i al 2021 són: Montserrat Figueras Cerdans, Josep Gonzálvez Lleó, Juan José Sánchez Artigas, Pedro José López Alba, F. Xavier Martínez Alsina, Joaquin Ariño Martínez i Francisco Javier Valls Borruel.

A l’Àrea del Soci de la pàgina web podeu consultar la presentació de l’assemblea.