Notícies

Convocatòria d'Eleccions a la Junta Directiva del Club Nàutic Vilanova

20 de abril de 2021

D’acord amb el que disposa l’article 48 dels estatuts, l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 17 d'abril, va aprovar CONVOCAR ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC VILANOVA, les quals tindran lloc el proper dissabte dia 29 de maig.

D’acord amb el que disposa l’article 52 dels estatuts es fa constar:

 • Que s’hauran de proveir tots els membres de la Junta Directiva inclòs el president, vice-president secretari, tresorer, comodor i un vocal per a cada una de les seccions federades. (Art. 30).
 • El nombre de membres serà un mínim de 5 i un màxim de 17. (Art.30).
 • Per ser elegit s’ha de ser soci numerari i no tenir suspès aquesta condició a la data de la convocatòria. (Art. 30).
 • Per ser elector s’haurà de ser soci numerari amb dret a vot (un any d’antiguitat) i no tenir suspesa aquesta condició. (Art. 46).

El calendari marcat pels estatuts i aprovat per la Junta Electoral serà el següent:

 • La junta electoral es reunirà el 19 d’abril.
 • El cens electoral s’exposarà públicament del 20 al 29 d’abril, ambdós inclosos, termini durant el qual es podran presentar reclamacions adreçades a la junta electoral, que es podran presentar a capitania. (Art. 54).
 • La llista definitiva del cens es publicarà el 1 de maig. (art. 55).
 • El termini de presentació de candidatures començarà el 2 de maig i finalitzarà el  16 de maig, ambdós inclosos. (Art.57, 58 i 59).
 • El 17 de maig es publicaran les candidatures presentades. (Art. 60).
 • El 18 de maig serà la data límit per fer impugnacions a les candidatures. (Art. 60).
 • El 19 de maig es farà la publicació definitiva de candidatures i si només n’hi hagués una de vàlida es proclamarà la nova Junta Directiva, sense necessitat de votacions. (Art. 62)
 • El 20 de maig s’ inicia el període de propaganda i publicitat per part de les candidatures que finalitza el dia 28 de maig.
 • L’assemblea general extraordinària per les votacions, a menys que només es presenti una candidatura, en quin cas seria proclamada directament per la junta electoral, tindran lloc al saló social del club durant el dia 29 de maig de 10:00h a 17:00h, els electors hauran d’acreditar-se amb el DNI i la votació serà presencial, no s’admetran en cap cas els vots delegats. (Art. 65). En cas de persistir les restriccions de mobilitat s’ habilitarà un mitjà de votació alternatiu.