Notícies

El CNV participa a les reunions de la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Protegits

29 de gener de 2020 Activitats en el club

El Club Nàutic Vilanova ha començat a participar a les taules de desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Protegits. L'Espai Natural Protegit del Parc del Garraf, actualment s'està plantejament per abraçar no nomès l'àmbit terrestre sinó també el marítim. En aquest sentit s'impulsa l'adhesió a aquesta carta a tots els agents del vessant nàutic i marítim amb la finalitat de signar un compromís de bones pràctiques en el sector nàutic, en especial de les flotes, els seus usuaris i propietaris per evitar abocaments de residus al mar. Aquesta primera trobada va tenir lloc ahir dimarts, al Club Nàutic Garraf, amb presència de tots els agents implicats en el litoral del Garraf, entitats, organismes i departaments administratius, centres d'investigació i empreses nàutiques.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix Espais Naturals Protegits de 38 països europeus. EUROPARC és l’entitat gestora que concedeix l’adhesió a la CETS als espais protegits, en els quals verifica que hi ha un compromís per aplicar els principis del turisme sostenible. És un mètode i un compromís voluntari; la CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada.

Objectius:

  • Augmentar el coneixement sobre l’espai protegit i donar suport, al mateix temps, a la seva preservació perquè pugui ser gaudit per les generacions presents i futures.
  • Millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística de l’espai protegit i la seva àrea d’influència, tenint presents les necessitats de l’entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.
  • Implicar les empreses locals en un projecte comú de turisme sostenible. Sense aquesta implicació, no hi ha projecte CETS.

El projecte es troba actualment en la segona fase, de les tres que té fins al seu desenvolupament total, un procés que acabarà amb la signatura del document i l'obtenció del segell EUROPARC. 

El sistema d’adhesió distingirà, en els espais ja acreditats, aquelles empreses que més i millor s’esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors de l’espai. Són les empreses turístiques les que voluntàriament poden sol·licitar la seva adhesió. Aquest reconeixement serà molt més que una altra nova marca de qualitat, perquè, a més, garantirà una autèntica col·laboració entre l’empresa i l’espai protegit per avançar en el desenvolupament d’un turisme sostenible.

Els beneficis de l’adhesió suposen:

  • Per a l’espai natural protegit: protecció i conservació del territori, millora de l’oferta turística integrada a l’espai.
  • Per a les empreses turístiques: disposar d’eines útils per a la sostenibilitat de l’empresa, suport tècnic i promoció en xarxa.
  • Per al turisme: gaudir d’una experiència singular i sostenible amb major nivell de qualitat dels serveis.
  • Per a les administracions: oportunitat de millorar la imatge del territori i criteris fiables per distingir empreses i pràctiques sostenibles.