Notícies

El CNV ha doblat la comunicació als socis/es el 2020

15 de gener de 2021 Activitats en el club

El Club Nàutic Vilanova el 2020 ha doblat els comunicats a la web i als socis/es i usuaris/es respecte al 2019. L'any 2019 es van realitzar 71 comunicats a la web i 133 el 2020. Al llarg del 2019 es van emetre 25 comunicats als socis/es i usuaris/es i 51 el 2020. També es van realitzar 7 notes de premsa a mitjans de comunicació el 2019 i 15 el 2020. En un any en què els socis/es i usuari/es no han pogut venir tant al Club, es pot dir que el CNV ha fet els màxims esforços per arribar més a casa dels associats.

Mensualment els socis/es i usuaris/es rebeu un butlletí informatiu. Allà podeu trobar els enllaços de notícies i informacions destacades a l'apartat d'actualitat de la web. Us animem també a què periòdicament entreu a la pàgina web cnvilanova.cat per llegir l'actualització de les notícies relacionades amb el club, a part de seguir-nos a través de les xarxes socials.

Aquest primer trimestre del 2021 posarem en marxa un nou sistema de comunicació de missatges curts a través de Whatsapp. Un sistema unidireccional únicament per donar avisos i comunicacions breus.

Aquest any també s'han editat nous productes audiovisuals del Club Nàutic Vilanova. Un primer que convidava a la gent a venir el Club malgrat la situació de pandèmia, però amb les energies renovades després de la inauguració del nou edifici social. I un altre, més de caràcter comercial, de promoció de la campanya d'Hivernada. Seguiran a aquestes edicions d'altres vídeos de les propostes de l'Escola de Vela, l'Equip de Regates, de promoció de l'Edifici Social i un de general de caire més corporatiu del Club Nàutic Vilanova.