Notícies

Atenció d’urgència als vaixells per part d’industrials

Activitats en el club

Durant els dies de la Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre, qualsevol armador que tingui una urgència i hagi de sol·licitar el servei d’un industrial o proveïdor, haurà de gestionar-ho a través del contramestre del Club (Tel. 686.492.495) qui indicarà com procedir per accedir al Club Nàutic Vilanova. Cal entendre com urgència casos d’extrema necessitat com el risc d’enfonsament del vaixell o similar.